Archiv

20.05.2011 07:55

Úvodem

Vzhledem k tomu, že veškerý obsah stránek MS KČ Brno vytvářelo to společenství, jmenovitě především Dr. L. Šubert, které přešlo v roce 2011 do Sdružení monarchistů Brno, byly přeneseny v 5/211 dříve vytvořené a tam zveřejněné články na zdejší nový web Sdružení...

—————

20.05.2011 07:51

Z historie Místní společnosti Koruny České Brno

 Před listopadem 1989 vydalo ilegální české monarchistické hnutí České děti takzvaný Manifest, zveřejněný dokonce v Rudém právu, zřejmě jako recese. Místo veřejného odsouzení snílků hodlajících obnovit Království České došlo spíš k iniciaci lidí stejného smýšlení. Také v Brně vznikla...

—————

19.05.2011 23:10

Belgické království dnes

Na jaře letošního roku byly v Belgii rovněž parlamentní volby. Před těmi našimi i jejich navštívil náš stát můj dlouholetý belgický přítel a netajil se obavami, že v nich mohou získat navrch ty politické síly, které usilují jak z monarchistických, tak menšinově republikánských pozic o rozdělení...

—————

19.05.2011 23:09

Belgické království, pětina Afriky a jarní Brno

Ve dnech 27. 3.–30. 3. 2010 se uskutečnila půl roku předem avizovaná návštěva jednoho ročníku afrických kadetů a kadetek z Královské vojenské akademie v Bruselu v naší vlasti. Naši belgičtí přátelé a kolegové mají systém vzdělávání zahraničních vojenských studentů ze zájmových oblastí tzv....

—————

19.05.2011 23:08

Druhá mešita v Brně. Ano, nebo ne?

Už nějakou dobu čeří názorovou hladinu občanů Brna závažný interní problém, a to záměr brněnských muslimů zřídit v našem městě svou již druhou modlitebnu, tedy mešitu. Ta první už slouží svému účelu od července 1998 na Vídeňské ulici.        Tolerantní, křesťansky...

—————

19.05.2011 23:07

Pár slov k 600. výročí bitvy u Grunwaldu

Kdo mne zná a očekává nějaký odborný rozbor strategických a taktických příčin a důsledků této bitvy, bude možná poněkud zklamán. Omezím se jen na nejnutnější zopakování notoricky známých věcí a pokusím se tuto událost pojmout jako historické poučení spíše obecně než čistě vojensky.   Osudy...

—————

19.05.2011 23:05

Jak princ Charles poctil svou návštěvou Hostětín

Den D pro malou vesničku v Bílých Karpatech na rozhraní Moravského Slovácka a Valašska konečně nadešel. Datum 22. března LP 2010 vstoupí do historie nejen Hostětína, ale i sousedního Pitína a celého tamního malebného regionu. Pondělní ráno však žádnou pohodu nevěstilo. Od západu směrem ke slovenské...

—————

19.05.2011 22:59

JCVK Karel I. (17. 8. 1887–1. 4. 1922) – mírumilovný voják

Možná se některému ze čtenářů bude jevit obsah titulku jako nelogický protimluv, ale je to tak a platí to dodnes. Cožpak to nejsou lékaři, u kterých již zcela automaticky předpokládáme, že znají příčiny, průběh a důsledky většiny našich chorob? Jsou! Stejně tak profesionální vojáci znají lépe než...

—————

19.05.2011 22:58

Jiří Plichta (1942–1999)

 Není tomu dlouho, co uplynulo deset let od úmrtí prvního předsedy brněnských monarchistů – RNDr. et PhMr. Jiřího Plichty, všestranného a vzdělaného muže s širokým záběrem zájmů. Měl jsem také možnost se s ním krátce seznámit, ale to by nestačilo k napsání vzpomínky. Proto využívám...

—————

19.05.2011 22:57

Král mnohého lidu

Ani dnes není sporu o tom, že český král Jiří z Kunštátu a Poděbrad (duben 1420–22. 3. 1471) byl jedním z našich nejproblematičtěji hodnocených panovníků. Žil a panoval v období, které v našich dějinách rovněž patří k nejsložitějším, tedy v podstatě v prostředních dvou čtvrtinách 15. století....

—————