Dokumenty SM

14.01.2014 21:16

Výhled činnosti SMB do roku 2014

  Úvodem     Předkládaný Výhled obsahuje jednak kalendářně stanovitelné termíny výborových schůzí, a to ŘR 1. středu v měsíci, ŘR/VýVý ve 3. středu v měsíci a týž den pak Tematické středy. Výborovky budou i nadále zpravidla od 16:00 v Šermířském klubu L.A.G. na Kopečné 50, Tematické...

—————

14.01.2014 21:05

Zhodnocení činnosti Sdružení monarchistů Brno v roce 2013

  Odpouštím všem svým nepřátelům, všem, kteří mě pomlouvali, a všem, jejichž činy byly namířeny proti mé osobě. blahoslavený JCKV Karel I. Rakouský, Madeira 1. dubna 1922       Činnost SMB v roce 2013   Úvodem:   Sdružení monarchistů, o. s., se sídlem v Brně oficiálně...

—————

30.12.2013 22:48

Zhodnocení činnosti SM v roce 2012

    Zhodnocení činnosti SM v roce 2012       Řídící rada a Výkonný výbor Sdružení monarchistů, o. s., se sídlem v Brně, předkládají členské základně SM Zhodnocení jeho činnosti v roce 2012, tedy ve druhém roce jeho faktické, oficiální existence.   1. Schůzová činnost a...

—————

24.03.2013 23:51

Zhodnocení činnosti Sdružení monarchistů Brno r. 2011

  Zhodnocení činnosti Sdružení monarchistů Brno se stavem k 31. 12. 2011 Na členské schůzi MS KČ Brno, konané dne 10. 11. 2010 byl přítomným členům a sympatizantům KČ předložen návrh nejaktivnějších příslušných – J. S. Pospíšila (tehdejšího předsedy MS KČ Brno), L. Šuberta, Pauříka, Z. S....

—————

24.03.2013 23:48

Stanovy Sdružení monarchistů

  STANOVY SDRUŽENÍ MONARCHISTŮ     1. NÁZEV SDRUŽENÍ      Sdružení monarchistů, o. s., ve zkratce SM.     2. SÍDLO SDRUŽENÍ   Mikulovská 6/39, 629 00 Brno     3. CÍL ČINNOSTI SDRUŽENÍ   Sdružení monarchistů je samostatné kulturní neziskové...

—————

24.03.2013 23:35

Otevřený dopis všem monarchistům a sympatizantům monarchie

  Otevřený dopis všem monarchistům a sympatizantům monarchie Vážené dámy a pánové, nejen v Brně a na Moravě, ale i v celém českém státě žije mnoho občanů s monarchistickým přesvědčením nebo se sympatiemi k němu. Všechny by jistě velmi posílilo, kdyby viděli, že tento společenský postoj nás...

—————