Pokřivená minulost

05.11.2015 08:35

28. říjen – obětování zdravého rozumu

 

—————

26.05.2015 16:09

BYLI HUSITÉ VOJENSKY PORAZITELNÍ JIŽ PŘED LIPANY 30. 5. 1434?

  Úvodem   Ovšem že BYLI! Musela by však být splněna řada objektivních podmínek, zohledňujících dobový stav vojenství. Husitští hejtmani toto dokázali, a proto se jimi vedená vojska stala dočasně neporazitelnými, a to i přes početní výraznou převahu protivníka. Nejde tu o plané...

—————

16.03.2015 09:43

PRVOVÁLEČNÁ „Slepá ulička“ SE STOLETÝM ODSTUPEM

  „Slepou uličkou“ je nazývána velmi příhodně 2. vývojová fáze Velké (1.světové) války, zahrnující válečný rok 1915. Všechny válčící státy, tedy Německo, Rakousko-Uhersko a Turecko, coby hlavní zástupci koalice Ústředních mocností i Francie, Rusko a Velká Británie, jakožto reprezentanti...

—————

17.11.2014 15:12

ŽIŽKA, VALDŠTEJN, RADECKÝ – naši nejuznávanější a současně nejkontroverznější vojevůdci

V USA a v původních zemích EU bývá dlouhodobým zvykem občas v různých oborech lidské činnosti sestavovat pomyslné, historicky dlouhodobé žebříčky nejvýznamnějších osobností. Vojevůdci patří k těm tamně nejoblíbenějším a zpravidla se bere 100 kandidátů. Není nutné uvádět jednotlivé druhy těchto...

—————

06.06.2014 17:17

Gutten Tag, sousedi a přátelé!

  GUTTEN TAG, SOUSEDI A PŘÁTELÉ!   Úvodem   V posledních dnech a týdnech, zřejmě pod vlivem událostí na Ukrajině, došlo k výraznému zvýšení frekvence diplomatických a politických vztahů mezi středoevropskými zeměmi včetně setkání na nejvyšší úrovni. Aktivní roli v tom sehrál i náš...

—————

07.03.2014 17:06

Jak Kyjevská Rus, Bohdan M. Chmelnickij, krymská válka a Nikita S. Chruščov zadělali na dnešní problémy Ukrajiny, Ruska a Evropy

  Jak Kyjevská Rus, Bohdan M. Chmelnickij, krymská válka a Nikita S. Chruščov  zadělali na dnešní problémy Ukrajiny, Ruska a Evropy       Úvodem   Někteří lidé u nás, živě se zajímající o události nejen doma, ale i ve světě, by si snadno mohli myslet, že současné...

—————

06.02.2014 21:45

1. světová válka – válka iluzí, slepých uliček, velkých jatek a revolucí

  Úvodem Takto nikoli vojáci, ale různí historikové, novináři a další civilní publicisté nazvali Velkou válku 1914–1918, dnes známější pod pojmem 1. světová válka. Lze ji takto i obecně periodizovat v jejích jednotlivých vývojových stadiích. Hned v úvodu je dlužno upozornit, že se jedná o...

—————

11.01.2014 14:45

Od Sadové 1866 po Sarajevo 1914

  I když se to někomu může zdát divné, tak oněch 48 let dělících obě události má svou specifickou logickou posloupnost a návaznost. První z nich výrazně ovlivnila postavení habsburského Rakouska, od roku 1867 Rakouska-Uherska, nejprve ve střední, následně pak v celé Evropě. Druhá pak...

—————

04.11.2013 13:51

Strýc a prastrýc následníků trůnu - císař a král František Josef I.

Strýc a prastrýc následníků trůnu – císař a král František Josef I.       V září 2013 jsme se věnovali historicky předchozím potenciálním následníkům císaře a krále Františka Josefa I., tedy bratrovi Maxmiliánovi a synovi Rudolfovi. Nyní navážeme synovcem Františkem Ferdinandem a...

—————

10.09.2013 20:11

Bratr a otec následníků trůnu – císař a král František Josef I.

    Bratr a otec následníků trůnu – císař a král František Josef I.   Kdysi kdosi moudrý a učený řekl, že rodina je základem každého státu. Zřejmě měl pravdu a obzvláště tato teze platí, jedná-li se o dynastické panovnické rodiny. Dá se říct, že bez výjimky. Habsbursko-Lotrinská...

—————