Živá slova

Ještě ke mši petrovské 2016… / Kázání Mgr. V. Rozkydal, mše Strážnice 2017

  Ještě ke mši petrovské 2016…     Milí přátelé,   všechny vás opravdu srdečně vítám na této dnešní bohoslužbě zde, v katedrále svatých Petra a Pavla na Petrově. Vítám vás všechny, kteří jste přišli do tohoto chrámu, abychom se společně modlili. Abychom společně Bohu děkovali za...

—————

Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, DR, pomocným biskupem brněnským

    Dne 21. května 2016 jmenoval papež František Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, DR, pomocným biskupem brněnským. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně dne 29. června 2016.    Biskup Pavel Konzbul celebroval v roce 2014 a 2015 mši svatou k připomenutí a...

—————

Arcibiskup Graubner o tématu křesťanství a islámu

Na níže uvedeném odkazu si můžete přečíst článek:   https://zpravy.proglas.cz/detail-clanku/glosa-arcibiskupa-graubnera-krestanstvi-a-islam.html

—————

Přepis homilie dr. J. M. Kašparů

  Doslovný přepis homilie, kterou přednesl na mši svaté 28. 11. 2015 v křižovnickém kostele sv. Františka doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c.     Milý otče proděkane, bratři a sestry, přátelé, kdybychom teď vyšli z tohoto...

—————

Slova P. Antona Kasana na pouti NJ v Novém Veselí

  Úvod mše svaté:… Vítám vás všechny doma, v kostele jsme vždycky všichni doma. Co všechno můžeme do této poutě zahrnout? Je květen, nejkrásnější měsíc roku – začínáme ho dělníkem Josefem – myslíme na práci, aby jí byl dostatek, aby vaše děti, vnoučata měly práci, za to je třeba se...

—————

Kázání P. Mgr. Zdeňka Šilhánka na pouti NJ v Křižanově

Je to pro mne, milí poutníci a spolubratři kněží a bratře jáhne, veliká milost, mít mši svatou v předvečer fatimského dne, v tak krásném duchovním prostředí, v rodišti svaté Zdislavy, patronky našich rodin. Prožíváme čtvrtek třetího postního týdne. První čtení z proroka Jeremiáše, pro nás bylo...

—————