Vzpomínka na věrozvěsty v parku na Františkově

06.07.2013 13:20

 

Vzpomínkový akt Kulturně historická vzpomínka Moravanů na 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu se podle plánovaného programu konal v nynějších Denisových sadech 6. července od 10 hodin. 

 

Tento areál se původně jmenoval Františkov a byl to první veřejný park nejen na Moravě, založený veřejnou správou. Dne 4. října 1818 byl slavnostně odhalen obelisk na počest císaře Františka I. a park byl pojmenován Františkov. Až v roce 1919 byl přejmenován na Denisovy sady v rámci vyhlazování všeho habsburského ze života společnosti. V roce 1939 až 1941 prodloužení nynější Husovy ulice oddělilo park Františkov na Denisovy sady nahoře a spodní část nazvanou park Studánka. 

 

Účastníci se scházeli u obelisku, posléze se přemístili do tzv. Hudebního pavilonu, který poskytoval pro událost komornější prostředí než volné prostranství. Shromáždilo se zhruba třicet účastníků, mnozí s moravskými vlajkami v ruce, členové Královského řádu moravských rytířů sv. Kolumbana pak ve svých efektních oděvech a pláštích. To vše dodalo události slavnostnější atmosféru. Za Sdružení monarchistů Brno se účastnili dr. L. Šubert. J. S. Pospíšil, V. Walter a pisatel těchto řádků. Dále byli zastoupeni kromě již jmenovaných zástupci politické strany Moravané a dalších moravských organizací, jména naleznete na pozvánce v rubrice Oznámení a pozvánky. Průběh kulturně historické vzpomínky moderoval dr. L. Šubert, jednotliví zástupci organizací pak stručně promluvili k události a charakterizovali svou činnost. Po zahájení vzpomínky zazpívali jednu sloku písně Moravo, Moravo. Za necelou hodinu se účastníci rozešli, někteří zamířili ještě k novému pomníku Cyrila a Metoděje na Petrově.

 

Přes poněkud nižší účast než v loňském roce lze vzpomínku hodnotit kladně jako obsahově zajímavou a důstojně provedenou. 

 

Text a foto:

Z. S. Krejčí, Sdružení monarchistů Brno, o. s.

 

  Obelisk na Františkově
 
 
 Před desátou hodinou se účastníci postupně scházejí
 
 
 Začínáme
 
 
 Dr. L. Šubert vzpomínku moderoval
 
 
 
Účastníci s prapory
 
 Skupinka účastníků
 
 
 Ing. Drápela

—————

Zpět