Stalo se

25.03.2018 21:44

Tématická středa 23.března 2018

    V pořadí třetí letošní tematická středa Sdružení monarchistů Brno, uskutečněná v prostorách Klubu zastupitelů Magistrátu města Brna, nabídla zájemcům přednášku s besedou na téma „Národní obrození na Moravě před rokem 1848“. Úlohy lektora se ujal...

—————

24.02.2018 07:51

TEMATICKÁ STŘEDA 21. ÚNORA 2018

Mezi několika „kulatými“ výročími v roce 2018 zaujímá svoje důležité místo i sedmdesáté výročí takzvaného „Vítězného února“ z roku 1948 v tehdejším Československu, s velkou pompou dříve slaveném totalitním režimem ke dni 25. února. Přednáška Dr. L. Šuberta a následná beseda v Klubu zastupitelů...

—————

19.01.2018 15:37

TEMATICKÁ STŘEDA 17. LEDNA 2018

První tematická středa Sdružení monarchistů Brno, z. s., v roce 2018 se uskutečnila 17. ledna. Odbornou přednášku ke stému výročí posledního roku velké války 2014–2018 připravil a přednesl Dr. Šubert s technickou podporou J. Komprdy   Byl podán přehled o vývoji na východní (ruské) frontě,...

—————

15.11.2017 21:03

VIII. tematická středa Sdružení monarchistů Brno

Konala se, jak bylo oznámeno, ve středu 15. listopadu na obvyklém místě v Klubu zastupitelů města Brna. Slova se ujal ing. M. Trnka. Zpočátku se trochu zabýval historií Moravy a moravským povědomím, také problémem čechizace Moravy a podobně. Hlavní téma se pak týkalo Moravského kulatého stolu,...

—————

14.11.2017 13:10

Tuřanský Den veteránů 11. 11. 2017 podesáté

Na právě uplynulou sobotu připadl letošní už tradiční Den veteránů, kdy si veřejnost spolu s Kluby vojenské historie v řadě míst tohoto státu a v převážné části Evropy připomíná vždy 11. 11. ukončení Velké války. Tak se válka 1914–1918 původně nazývala, v dobré víře, že jí není nutné přiřazovat...

—————

07.11.2017 16:53

26. 10. 2017 – MŠE SVATÁ ZA KARLA I.

Ve čtvrtek 26. října 2017 se uskutečnila v diecézní katedrále svatých Petra a Pavla v Brně mše svatá k uctění památky posledního rakouského císaře a markraběte moravského, blahoslaveného Karla I. Rakouského. Na organizaci spolupracovalo naše Sdružení monarchistů Brno s římskokatolickým farním...

—————

20.09.2017 22:09

VII. tematická středa Sdružení monarchistů Brno

Sedmá Tematická středa Sdružení monarchistů Brno se konala, jak bylo předem oznámeno, 20. září na obvyklém místě v Klubu zastupitelů města Brna, a to na téma Islámská expanze do křesťanské Evropy skončila 11. 9. 1697 v bitvě u Senty. Předcházela ji tentokrát členská schůze SMB, po ní se účastníci...

—————

06.09.2017 18:12

Dú Valaši dú, z Branek na horu…

  Dú Valaši dú, z Branek na horu… …a ani déšť, ani vítr jich nezastaví…   Dne 3. 9. 2017 – Branky (Valašsko): Téměř zapomenuté místo se donedávna nacházelo  mezi horami Petříkovec (532 m n.m.) a Píšková (578 m n.m.), v prostoru ohraničené čtyřhranem kdysi chudých valašských obcí...

—————

29.08.2017 12:49

Odhalení pomníku císaři Františku Josefu I.

  Třináctka povedená a zdařilá – tentokrát ve Světlé aneb JCKV František Josef žije… očima přespolního       Tento titul zcela vystihuje zcela jednu místní slavnost poblíž Boskovic,  na malé vesničce jménem Světlá již východním směrem lemují vrchy Drahanské vrchoviny, která...

—————

23.08.2017 19:19

MŠE SVATÁ 17. SRPNA 2017, RAJHRAD

Kongregace Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova ve spolupráci se Sdružením monarchistů Brno pozvala veřejnost k účasti na Duchovním setkání a mši svaté u příležitosti 130. výročí narození JCKV bl. Karla I. Rakouského.    Mše svatá a následné setkání s představiteli Modlitební ligy...

—————